class="archive tag tag-veternery tag-96 wp-embed-responsive theme-newsup woocommerce-no-js hfeed ta-hide-date-author-in-list" >

Tag: #veternery

ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ. ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೂಡ ಒಂದು.ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಾತಿವಾರು ಪ್ರಕಾರ, S C – 8,ST-2, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದವರಿಗೆ 52, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 62. ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕುರಿ ಮತ್ತು…