class="archive tag tag-suryaraitayojane tag-53 wp-embed-responsive theme-newsup woocommerce-no-js hfeed ta-hide-date-author-in-list" >

Tag: #suryaraitayojane

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂರ್ಯ ರೈತ ಯೋಜನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂರ್ಯ ರೈತ ಯೋಜನೆ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂರ್ಯ ರೈತ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸೋಲಾರ್ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು…