Tag: #raitashaktiyojane

ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಣೆ

ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಭಾರತ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧರಿತ ದೇಶ , ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯು ಮಹತ್ವವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ…