Tag: #nekarsammanscheme

ನೇಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ : ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ವಿತರಣೆ.

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ಇದೇ ಜನವರಿ 25ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹರ್ಷಕಲಾ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮೇಳ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು,…