Tag: #microgreens #microgreenfarming

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ , 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಆತ್ಮೀಯ ರೈತರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರಿಯ ರೈತರೇ , ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ…