class="archive tag tag-croploss tag-79 wp-embed-responsive theme-newsup woocommerce-no-js hfeed ta-hide-date-author-in-list" >

Tag: #croploss

ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರೀಯ ರೈತರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಯು ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು…