Tag: #chatgpt #kissangpt

ರೈತ ಜಿಪಿಟಿ : ರೈತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ಹೊಸತೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ ಜಿಪಿಟಿ ?…