Tag: #ಬೆಳೆವಿಮೆ

ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಭಾರತ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಪಾಲು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ರೈತನ ಏಳಿಗೆಗೆಂದು ರೈತನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ…