Category: veternary

ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ. ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೂಡ ಒಂದು.ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಾತಿವಾರು ಪ್ರಕಾರ, S C – 8,ST-2, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದವರಿಗೆ 52, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 62. ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕುರಿ ಮತ್ತು…

ಹಾವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಡಾ.ಅನಿಲ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್.

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗುವುದು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕೂಡ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಹಾವಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಆ ಹಾವಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ…