Category: job updates

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ??

ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ , ಹಾಗೂ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ ಕೃಷಿಸಂಜೀವಿನಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು…